Bruneï

brunei.gif
Brunei.png
Brunei 1$ 1996 C27 120461 R.jpg
Brunei 1$ 1996 C27 120461 V.jpg

1 dollar - Edité en 1996

Brunei 10$ 1999 C13 555654 R.jpg
Brunei 10$ 1999 C13 555654 V.jpg

10 dollars - Edité en 1998

Brunei 50$ 2017 E1 676429 R.jpg
Brunei 50$ 2017 E1 676429 V.jpg

50 dollars - Edité en 2017

brunei carte.jpg

Capitale : Bandar Seri Begawan

Monnaie : Dollar de Bruneï ou Ringgit (BND)

1 BND = 0,623028 €

1€ = 1,60507 BND

Brunei 1$ 2011 D20 998845 R.jpg
Brunei 1$ 2011 D20 998845 V.jpg

1 dollar - Edité en 2011

Brunei 5$ 2011 D8 761714 R.jpg
Brunei 5$ 2011 D8 761714 V.jpg

5 dollars - Edité en 1996

Brunei 10$ 2011 D10 731461 R.jpg
Brunei 10$ 2011 D10 731461 V.jpg

10 dollars - Edité en 2011

Brunei 20$ A2 146347 R.jpg
Brunei 20$ A2 146347 V.jpg

20 dollars - Edité en 2007

Brunei 50$ 2017 F1 997496 R.jpg
Brunei 50$ 2017 F1 997496 V.jpg

50 dollars - Edité en 2017